Với các công ty vừa và nhỏ thì việc sử dụng giấy tiêu đề còn xa lạ nhưng với các tập đoàn hay hệ thống doanh nghiệp lớn thì việc sử dụng giấy tiêu đề trở nên thường xuyên và phổ biến. Thế nên để đẩy mạnh thêm khâu quảng cáo, thì họ thường chọn […]