hầm ủ biogas Archive

Những thông tin của hầm biogas được biết đến cho đến hiện nay

Hầm biogas luôn được hộ dân và bà con hiểu là nơi lưu trữ và xảy ra hiện tượng phân huỷ chất thải hữu cơ trong chăn nuôi để tạo ra nguồn tài nguyên về những sinh hoạt hằng ngày cho bà con để có thể tận dụng được điều này mà giảm thiểu được […]

Sử dụng hầm biogas ở hình thức chăn nuôi hộ gia đình

Chăn nuôi trang trại, bà con không còn xa lạ với việc sử dụng hầm biogas trong hệ thống xử lý nước thải nữa. Nhưng với quy mô chăn nuôi hộ gia đình khi muốn sử dụng hầm biogas một cách tốt nhất thì phải dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau. Bà con cần […]