Hóa đơn là một  dạng in biểu mẫu xác nhận mà bất cứ công ty hay doanh nghiệp nào cũng cần phải sử dụng trong các hoạt động kinh doanh của mình. Vậy, biểu mẫu hóa đơn là gì? 1. Thế nào là biểu mẫu hóa đơn? Hóa đơn là một biểu mẫu thanh toán […]