In ấn, thiết kế bao bì là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt, tính cạnh tranh cao cho mặt hàng mỹ phẩm. Chính vì vậy in hộp mỹ phẩm được nhiều công ty lựa chọn để để góp phần quảng bá cho sản phẩm của mình. Mỹ phẩm là một […]