Tờ rơi quảng cáo – công cụ quảng cáo mà bất cứ ai cũng quen thuộc. Bởi có ít nhất là 5 lần khi lưu thông trên đường hay đi mua sắm trong các trung tâm thương mại, bạn đã nhận được tờ rơi quảng cáo miễn phí từ các nhân viên phát tờ rơi […]