Poster tuyên truyền

Ấn phẩm in nào được sử dụng cho hoạt động tuyên truyền?

Những ấn phẩm in ấn trên giấy hiện nay được ứng dụng cho nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc sống, phần lớn sẽ được sử dụng để in bao bì giấy hay các sản phẩm quảng cáo cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước cũng sử dụng hình thức này cho hoạt động tuyên truyền của mình. Vậy những ấn phẩm in nào sẽ dược sử dụng?

Tờ rơi tuyên truyền
Tờ rơi tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền có thể thông qua những hình thức nào?

Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia, “Tuyên truyền là việc nêu ra các thông tin (vấn đề) với mục đích cho nhiều người biết nhằm đưa đẩy thái độ, suy nghĩ, tâm lý và ý kiến của quần chúng theo chiều hướng nào đấy mà người nêu thông tin mong muốn.”

Hoạt động tuyên truyền được diễn ra nhằm mục đích là thay đổi suy nghĩ, thúc đẩy hành động của người dân về nội dung đang được nói tới. Hiện nay, hoạt động tuyên truyền không hướng tới những vấn đề về nhà nước mà chủ yếu là để giúp thay đổi nhận thức của người dân về những hoạt động thường ngày như tiết kiệm điện, nước, phòng chống các dịch bệnh,….

In tờ rơi tuyên truyền
In tờ rơi tuyên truyền

Có khá nhiều hình thức khác nhau cho hoạt động tuyên truyền này đó là thông qua các phương tiện thông tin hiện đại, diễn văn, diễu hành, tư vấn trực tiếp và thông qua các ấn phẩm in. Mỗi hình thức sẽ mang lại những hiệu quả khác nhau, mỗi một vấn đề có thể thực hiện một hoặc nhiều phương pháp kể trên.

Ấn phẩm in sử dụng trong tuyên truyền

Xét về những ấn phẩm in sử dụng cho hoạt động tuyên truyền thì có thể kể đến hai loại cơ bản là tờ rơiposter. Đây là hai hình thức cơ bản nhất, được sử dụng cho nhiều mục đích tuyên truyền khác nhau của các cơ quan nhà nước.

Poster tuyên truyền
Poster tuyên truyền
  • Tờ rơi tuyên truyền: nếu các doanh nghiệp chọn in tờ rơi quảng cáo để giới thiệu cho sản phẩm, dịch vụ mới thì sản phẩm này cũng có thể ứng dụng cho việc truyền đạt thông tin của các cơ quan trung ương với người dân.

Hiệu quả khi sử dụng tờ rơi được thể hiện đó là nhỏ gọn, thông tin cung cấp liên quan trực tiếp tới những vấn đề đang được nói tới và minh họa bằng hình ảnh rõ ràng. Thông thường, tờ rơi sẽ được kết hợp với những hình thức thông tin khác để mang lại hiệu quả cao hơn.

Mẫu poster tuyên truyền
Mẫu poster tuyên truyền
  • Poster tuyên truyền: cũng khác giống với tờ rơi, poster được ứng dụng đa dạng và cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tuyên truyền. Bạn sẽ dễ bắt gặp những tấm poster tuyên truyền khổ lớn ở trên đường hay những địa điểm đông dân.

Đặc điểm của poster tuyên truyền là sử dụng hình ảnh thực, minh họa, in với khổ lớn và thường là về những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng khắp, như những poster về phòng chống HIV, hay bầu cử,…

Leave a Comment