Vai trò của hoạt động nhập khẩu đối với nền kinh tế

Bạn đã biết rằng hầu như tất cả mọi quốc gia trên thế giới này đều không thể đáp ứng đầy đủ nhất cho nhu cầu của nước mình, dù là một đất nước đa dạng hay lớn mạnh thế nào thì thiếu hụt tài nguyên khiến họ không thể cung ứng đầy đủ mọi sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ. Đặc biệt là trong xu thế ngày càng nâng cao như hiện nay thì nhu cầu của người dân ngày càng lớn mạnh, họ luôn mong muốn có được những sản phẩm đa dạng và tốt nhất thị trường. Do đó, để thoát khỏi nền kinh tế lạc hậu tự cung tự cấp như xưa thì ngày nay kinh tế đang có xu thế thay đổi chóng mặt với ngành kinh tế theo cơ chế thị trường.

Mục tiêu hoạt động nhập khẩu:

Mục tiêu để phát triển nền kinh tế dựa vào rất nhiều lợi thế, tùy vào mỗi quốc gia và mỗi khu vực sẽ có những thế mạnh riêng từ đó đẩy mạnh sản xuất để có thể phục vụ nhu cầu trong nưỡ và xuất khẩu ra nước ngoài. Thực tế cho chúng ta thấy không có một quốc gia nào có lợi thế về tất cà các loại hình hàng hóa, cho nên sự trao đổi và bổ sung hàng hóa giữa hai bên đối tác đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa giá rẻ. Với những quốc gia phát triển và có điều kiện thuận lợi và lợi thế trong việc đa dạng hàng hóa sẽ có tỉ lệ xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu và ngược lại các nước nghèo nàn có điều kiện sản xuất thấp hì tỉ lệ nhập khẩu là tương đối cao.

Nhập khẩu tại việt nam:

Tại việt nam chúng ta là một đất nước có nền kinh tế trẻ mới bước qua nền kinh tế thương mại gần đây. Do quá trình chiến tranh kéo dài và phải chịu nhiều thiệt hại mà tàn tích của cuộc chiến tranh để lại. Chính vì vậy hoạt động nhập khẩu tại đất nước của chúng ta là vô cùng cần thiết cho quá trình xây dựng và phục hồi lại đất nước. Những vai trò của xuất nhập khẩu được thể hiện dưới đây như:

Quá trình nhập khẩu để có thể bổ sung những sản phẩm và hàng hóa còn thiếu khi mà tại nước ta không sản xuất được và không đủ cho nhu cầu của người dân.

Nhập khẩu hàng hóa quốc tế làm phong phú thêm về chủng loại, sản phẩm, mở rộng khả năng tiêu dùng và có thể đáp ứng được nhu cầu của người nước ngoài tại việt nam.

Nhập khẩu làm cho quá trình độc quyền sản phẩm bị xóa bỏ, làm phong phú chủng loại, hàng hóa. Từ đó trong quá trình xuất nhập khẩu đây là bước tiến trong việc kết nối thông suốt trong nền kinh tế trong nước và thế giới.

Thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng hàng hóa để có thể cạnh tranh lại với chủng loại hàng hóa sản phẩm của nước ngoài.

Leave a Comment