Inhopmyphamdep.com cam kết tôn trọng và bảo vệ thông tin  riêng tư trực tuyến của khách hàng. Xin vui lòng đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn. Việc sử dụng website inhopmyphamdep.com có nghĩa là bạn đã đồng ý với các chính sách được nêu rõ sau đây. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn vui lòng kiểm tra lại mỗi khi truy cập vào website

Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn

Inhopmyphamdep.com thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình.

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn gửi yêu cầu. Khi đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích.

Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website inhopmyphamdep.com có thể sử dụng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website inhopmyphamdep.com yêu cầu bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được.

Nói chung, chúng tôi sử dụng các cookie cho các mục đích sau đây:

Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website
Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi
Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này

Chúng tôi cũng có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng website inhopmyphamdep.com của bạn, ví dụ như những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Bên cạnh đó, inhopmyphamdep.com cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

Chúng tôi  có thể sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do inhopmyphamdep.com hoặc để thu thập ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website của chúng tôi. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai

Chúng tôi không tiết lộ cho bất kì đơn vị nào về thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng website inhopmyphamdep.com của bạn trừ những trường hợp sau đây.

Nếu có sự đồng ý của bạn

Khi có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: tuân theo quy định của luật pháp; bảo vệ các quyền hay tài sản của inhopmyphamdep.com hoặc các công ty đối tác; bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng.